Herdade do Freixo, Redondo

Freixo Alvarinho
  • Mittelschwer
  • Fruchtig

Freixo Alvarinho

2017, Alentejo
Herdade do Freixo

  • PO.47805717.2017
  • nicht verfügbar
CHF 19.80 75cl
Freixo Reserva Branco
  • Mittelschwer
  • Fruchtig

Freixo Reserva Branco

2016, Alentejo
Herdade do Freixo

  • PO.47801716.2016
  • nicht verfügbar
CHF 19.70 75cl
Top